"UB.." betűkkel kezdődő német szavak

Németül.com » U.. » UB..

ub betűkkel kezdődő szavak listája nagyobb mint 100 (pontossan 1415). Kattintson a következő betűre.

UBE
(1386)
    UBL
(6)
    UBR
(13)
    UBT
(1)
    UBU
(9)
   

;

Az első 100 "UB.." betűkkel kezdődő szó vagy kifejezés:

über +A át..

über alle Berge árkon-bokron túl..

über der Grenze a határon túl..

über Stock und Stein árkon-bokron ker..

überantworten átad..

überarbeiten agyondolgozza ma..

überarbeiten átdolgoz..

überarbeitet átdolgoz..

Überarbeitung átdolgozás..

Überbau áthidalás..

überbeanspruchen agyonhasznál..

überbeansprucht agyonhasznál..

überbringen átad..

Überbringer átadó..

überbrückbar áthidalható..

überbrücken áthidal..

überbrückte áthidal..

Überbrückung áthidalás..

überdachte átgondolta..

überdenken átgondol..

überdies amellett..

übereignet átad..

überfahren átfut..

überfahren átkel vmin..

überfahren +A átkel vmin..

Überfahrt átkelés..

überfallen átbukik..

überfallen átesik..

überfirnissen átfirniszel..

Überflutung árvíz..

überführen átalakít..

überfüttere agyonetet..

überfüttern agyonetet..

überfütternde agyonetet..

überfüttert agyonetet..

übergab átad..

Übergabe átadás..

Übergang átkelés..

Übergangsstelle átkelőhely..

übergeben átad..

übergelaufen átállt..

übergenau aprólékos..

übergestreift átcsúszott..

übergetreten átlép..

übergibt átad..

übergreifen átfed..

übergreift átfed..

Überhang átlógás..

Überhänge átlógás..

überheben átemel..

Überhebung átemel..

überholen átcipel..

überholen áthoz..

überkämmen átfésül..

überkippen átbillen..

überkippen átfordul..

überlappen átfed..

überlappende átfedő..

Überlappung átfedés..

überlassen átad..

überlassen átenged..

überlassen átenged (a másik..

überlassen átengedi magát..

überlässt átenged..

Überlassung átadás..

überlaufen átfut..

überlegen áthelyez..

überliefern átad..

übermachen átad..

übermalen átfest..

übermalt átfest..

übermitteln átad..

Übermittler adó..

Übermittler átadó..

Übermittlung adás..

Übermittlung átadás..

übermüde agyongyötört..

übermüden agyongyötör..

überpinseln átfesteni..

überquellen átfolyni..

Überquerung áthaladás..

überreichen átad..

überreichen átér..

Überreichung átadás..

überreiten átlovagol..

überrollen átgurít..

überschlafen átaludni..

Überschlag átfordulás (sp)..

Überschläge átfordulások..

überschlagen átalakul vmivé..

überschlagen átcsap..

überschlief átalszik..

überschnappen átcsapódik..

überschneiden átfed..

Überschneidung átfedés..

überschneien áthavazik..

Überschreiben átír..

überschreiten átlép..

Überschreitung áthágás..

überschwänglich áradozó..

A lista nem teljes, válassza ki a következő betűt.


Time: 0.0039670467376709 seconds
© 2016 nemetul.com, Használati feltételek, programozta: Igi